Πόσο πρέπει να είναι το μηνιαίο επίδομα που σου δίνει ο σύζυγός σου;

Θα χρειαστεί να συνδεθείτε με το Facebook.